Edukacja Obywatelska

List podpisali

Zobacz odpowiedź MEN

Podpisz list otwarty

Do teraz zebralismy 2051 podpisy.

Image Signature list W celu podpisania listu prosimy o podanie imienia i nazwsika, miejscowości zamieszkania oraz adresu email. Państwa adres email nie będzie widoczny publicznie.Tak Nie
*Udzielam zgody redakcji portalu www.etykawszkole.pl na przetwarzanie podanych wyżej danych osobowych zgodnie z obowiązującą w Polsce ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. 'O ochronie danych osobowych' (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), oraz na publikację moich: imienia, nazwiska oraz miasta na stronie internetowej w celu nie innym niż zadeklarowany w "liście otwartym". Świadomy odpowiedzialności oświadczam, że powyższe dane dotyczą mojej osoby.

List podpisali

Zobacz odpowiedź MEN