Akty prawne

Wykładnia MEN nt. roli religii/etyki w przedszkolach i szkołach

Dzięki uprzejmości pana Marka Bakalarczuka, ojca dwojga dzieci (jedno w przedszkolu, drugie w szkole podstawowej) publikujemy odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej na jego pytanie, dlaczego w przedszkolu domyślnie naucza się religii, a nie można nauczać etyki, co jest jawną dyskryminacją ze względu na wyznanie lub jego brak?

Redakcja portalu etykawszkole.pl jest zdumiona opinią MEN, że dzieci w przedszkolu jakoby nie dorosły do nauki etyki natomiast „wychowanie religijne” jest im potrzebne, bo odwołuje się do „uniwersalnych zasad etycznych”.
Jeszcze bardziej zdumiewające są kolejne zdania z pisma MEN: „…Organizowanie nauczania religii i etyki w szkole służy wspomaganiu przez system oświaty wychowawczej roli rodziny. Oba przedmioty mają przede wszystkim charakter zajęć wychowawczych (…) kształcenie i wychowanie – respektując chrześcijański system wartości – za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki ...”
Czy to chrześcijański system wartości w systemie oświaty zakazuje nauczania etyki w przedszkolach i sprawia, że jest ona obecna w zaledwie co dwudziestej polskiej szkole, bo większość dyrektorów szkół uważa, ze lekcje etyki zagrażają owym wartościom chrześcijańskim?

Poniżej pełen tekst odpowiedzi MEN

 

 

 

 

Wszystkie publikowane na stronie teksty objęte są licencją creative commons 3.0, o ile w tekście nie zaznaczono inaczej. Zezwala się na ich wykorzystanie do celów dydaktycznych z uznaniem praw autorskich i każdorazowym wskazaniem źródła. Serwis korzysta z plików cookies.

Szukaj