Artykuły

Fundacja Szkoła bez Dyskrymincji

 

Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat – napisał Janusz Korczak. A gdy płacze? Na przykład wracając ze szkoły lub z przedszkola? Gdy doznaje krzywdy, niesprawiedliwości, gdy ponosi konsekwencje tego, że wychowuje się w takiej a nie innej rodzinie, mieszka nie w tym miejscu, nie ma dość pieniędzy, ma nietypowy wygląd, kolor skóry, rodzina jest nie dość typowa, nie dość polska, nie dość pełna, nie dość zdrowa, niewierząca. Wtedy płacze również rodzic – z niemocy. Ja nie chciałam płakać i założyłam blog Stop Dyskryminacji.

Blog pozwolił mi pogłębić problem dyskryminowanych dzieci i ich rodziców z powodu innego (niż uważa się za powszechnie obowiązujący) światopoglądu. Ale przecież nie tylko światopogląd jest przyczyną dyskryminacji. Odnalazłam sprzymierzeńców. Poznałam rodziców, dziadków, nauczycieli, którzy zauważali problem nierównego traktowania równych. Spotkałam też społeczników, którzy zmierzali w tę samą stronę i organizacje z doświadczeniem w edukacji antydyskryminacyjnej. Zamarzyła mi się Ogólnopolska Rada Rodziców, która stanie murem za każdym dyskryminowanym dzieckiem, nauczycielem, dyrektorem, bo jednostka w konfrontacji z grupą czy władzą nie ma najmniejszych szans. Tak przegrał Dominik z Bieżunia, tak zakończyło swoje kariery zawodowe wielu wspaniałych nauczycieli i pedagogów. „Jest tyle do sprzątania, że wystarczy miejsca dla wszystkich” – zachęcał mnie i motywował Andrzej Wendrychowicz twórca niekomercyjnego portalu etykawszkole.pl i tak powstała Fundacja Czarna Owca Szkoła bez Dyskryminacji z zasięgiem na całą Polskę a siedzibą we Wrocławiu. W mieście spotkań.

Pierwszą szczepionką tolerancji zostaną objęci wszyscy szóstoklasiści w trzech szkołach w ramach projektu „uZMYSŁÓW Wrocław” finansowanego w ramach wydarzeń Europejskiej Stolicy Kultury. W naszym projekcie połączyliśmy wrażliwość na piękno Wrocławia z wrażliwością na drugiego człowieka. Podkreśliliśmy, że różnorodność jest piękna, bo każdy może odbierać świat innymi zmysłami. Przedefiniujemy też pojęcie niepełnosprawności, w roli ekspertów ustawiając dzieci ze szkół specjalnych. Bo któż jest lepszym znawcą dotyku od osób niewidomych i niedowidzących. Odbieramy świat na różne sposoby i nikt nie ma prawa nas za to oceniać. To dzieci będą kreatorami tego projektu, my tylko inspirujemy je do działania i udostępniamy przestrzeń. Zakończenie projektu będzie bardzo uroczyste w barze BarBara. Zapraszamy wszystkich 21 listopada (sobota) w Dniu Życzliwości.

Drugą szczepionkę tolerancji zaczerpniemy ze szkoły, do której będzie adresowany następny projekt. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich zaakceptował nasz pomysł antydyskryminacyjny: Równa szkoła -poznaj, aby zrozumieć. Tym razem pokażemy szkołę, która powinna być wzorem dla innych: otwartą, tolerancyjną, multikulturową.

Docenimy i wydobędziemy na światło dzienne tych, którzy w skromności i bez rozgłosu kształtują postawy szacunku wobec różnorodności. Przyjrzymy się uważnie tej szkole, a potem wspólnie z jej pedagogami przygotujemy propozycje rozwiązań możliwe do zastosowania w innych placówkach. Tym razem będzie wolno ściągać! Poprosimy też dzieci, poprzez ich nauczycieli, o przygotowanie antydyskryminacyjnego przedstawienia kukiełkowego. Mamy nadzieję, że zapoczątkujemy tym sposobem proces odnajdowania sieci RÓWNYCH SZKÓŁ, w których każdy, bez względu np. na narodowość czy światopogląd rodzica będzie się czuł ważny.

Justyna Skwarska, autorka bloga Stop Dyskryminacji i założycielka Fundacji Czarna Owca Szkoła bez Dyskryminacji   www.bezdyskryminacji.org

Wszystkie publikowane na stronie teksty objęte są licencją creative commons 3.0, o ile w tekście nie zaznaczono inaczej. Zezwala się na ich wykorzystanie do celów dydaktycznych z uznaniem praw autorskich i każdorazowym wskazaniem źródła. Serwis korzysta z plików cookies.

Szukaj