Artykuły

Konkurs "Dzieci filozofują"

Stowarzyszenie „Aqueduct” oraz Żoliborski Klub Nauczycieli Humanistów wraz ze Szkołą Podstawową nr 267 im. Juliusza Słowackiego w Warszawie

Serdecznie zapraszają uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie
„Dzieci filozofują”
w dwóch kategoriach wiekowych:

  • „Bajki Filozoficzne” - uczniów klas 1-3 szkół podstawowych zapraszamy do namalowania własnej ilustracji do filozoficznej bajki wraz z zamieszczonym morałem lub krótką refleksją

Dzieci są najlepszymi i najpilniejszymi filozofami. Nikt inny nie jest tak pełen ciekawości. Dzieci nie tylko poznają świat patrząc, dotykając i smakując go, lecz równie chętnie wsłuchują się w mądrości płynące z przeszłości, przekazywane w formie legend, opowiadań i bajek. Zachęcamy do stworzenia własnej, niepowtarzalnej ilustracji do tych przekazów. Do ilustracji prosimy o dołączenie własnej refleksji płynącej z poznanej opowieści. Myślicie, że bajka „Nowe szaty cesarza” to opowieść o tym dlaczego dzieci są mądrzejsze od dorosłych, a może raczej o tym, by nie zwracać takiej uwagi na wygląd? Prosimy o zapisanie w formie morału-hasła lub krótkiego tekstu mądrości, która według Was płynie z wybranej opowieści. Pragniemy dowiedzieć się jaki sens Wy odkrywacie w tej bajce. Niech wasza Ilustracja będzie obrazem tej mądrości.

Można stworzyć kilka lub kilkanaście maleńkich ilustracji lub jedną dużą. Chodzi nam o jak największą różnorodność i indywidualizm przekazu, o to by autor sam lub z pomocą nauczyciela wybrał jaką pracę chce wykonać i podzielił się wynikami samodzielnego namysłu. Prosimy za to o techniki wyłącznie płaskie - malujcie farbami plakatowymi, akwarelowymi, temperami, akrylami ale również pastelami suchymi i olejnymi, flamastrami, kredkami, dozwolony jest również kolaż. Najwyżej ceniona będzie oryginalność przemyśleń, odwaga podejmowanych tematów i rozwiązań, wyobraźnia oraz samodzielność. Do pracy prosimy dołączyć formularz zgłoszeniowy (wraz z kopią tekstu do którego odnosi się ilustracja, jeśli tekst pochodzi spoza listy proponowanych lektur).

Proponowane lektury z których można wybrać tekst do ilustracji oraz morału:

  • Klasyczne baśnie i bajki: Hansa Christiana Andersena, braci Grim, Ezopa, Jeana La Fontaine, Ignacego Krasickiego
  • Seria „Bajki filozoficzne” autorstwa Michela Piquemala
  • „Mity greckie dla dzieci” autorstwa Anny Milbourne i Louie Stowell
  • „Opowieści filozoficzne” - uczniów klas 4-6 szkół podstawowych zapraszamy do stworzenia swojej własnej opowieści w formie opowiadania literackiego, komiksu, lub filmu, które byłyby ilustracją dla hasła „Odkryć siebie w innym”

Starsi uczniowie szkół podstawowych są równie ciekawi co ich młodsi koledzy, a doświadczenie w stawianiu trudnych pytań i szukaniu na nie odpowiedzi mają większe. Zachęcamy ich do podzielenie się z innymi swoją własną twórczością oraz refleksją. W tym roku prosimy o wykonanie pracy obrazującej hasło „Odkryć siebie w innym”. Polacy są dumni z tego, jak solidarni potrafią być w ciężkich chwilach. Pragniemy, by to poczucie więzi z innymi, zwłaszcza tymi którzy potrzebują pomocy, pogłębiało się. Nie narzucamy żadnej formy pracy, naszym celem jest zapewnienie uczestnikom pełnej swobody twórczej. Napiszcie, narysujcie lub nakręćcie, jak według was powinniśmy się uczyć dostrzegać w innych naszych bliźnich, albo jakie problemy stoją na przeszkodzie, by zdać sobie z tego sprawę. Strach przed odmiennością jest narastającym problemem naszego współczesnego świata. Pokażcie, że inni to nie obcy, że inni są też swojscy. Innymi mogą być ludzie, których codziennie mijamy, przedstawiciele odmiennych kultur, a nawet zwierzęta – pokażcie co nas łączy.

Prace literackie prosimy by nie przekraczały 10 tysięcy znaków bez spacji – gatunek literacki jest dowolny (może być to również np. dramat), jednak sugerowana forma to opowiadanie. Komiks może być wykonany dowolną technika płaską. W przypadku filmu prosimy by jego długość nie przekraczała 15 minut. Przy ocenie prac najwyżej cenione będą: oryginalność przemyśleń, odwaga podejmowanych tematów i rozwiązań, wyobraźnia oraz samodzielność myśli.

Prace prosimy wysyłać na adres:

Szkoła Podstawowa nr 267 w Warszawie

ul. Braci Załuskich 1 01-773

z dopiskiem „Konkurs Filozoficzny”

lub przynosić prace osobiście do sekretariatu szkoły

Ostateczny termin wysyłania prac to 1.03.2016

Ostateczny termin składania prac to 4.03.2016

REGULAMIN KONKURSU

„DZIECI FILOZOFUJĄ”

Organizatorzy:

Stowarzyszenie „Aqueduct”

Oraz

Żoliborski Klub Nauczycieli Humanistów wraz ze Szkołą Podstawową nr 267 im. Juliusza Słowackiego w Warszawie

1. Konkurs „Dzieci filozofują” adresowany jest do uczniów polskich szkół podstawowych.

2. Konkurs przeprowadzony zostanie w 2 kategoriach :

a) konkurs dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych p.t.: „Bajki filozoficzne”

b) konkurs dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych pt.: „Opowieści filozoficzne”

3. Konkurs dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych p.t.: „ Bajki filozoficzne” polega na stworzeniu własnej, niepowtarzalnej ilustracji do bajki, mitu lub legendy wraz z dołączonym „morałem” - autorską refleksją płynącą z opowieści. Morał należy zapisać w formie hasła lub krótkiego tekstu opisującego poznaną mądrość. Ilustracja (dozwolone jest również wiele ilustracji w małym formacie) wraz z morałem musi mieścić się maksymalnie na kartce o formacie A3. Technika wykonania ilustracji jest dowolna, musi być to jedynie technika płaska. Przyjmujemy wyłącznie prace indywidualne.

4. Konkurs dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych p.t.: „Opowieści filozoficzne” polega na stworzeniu autorskiej opowieści w formie pracy literackiej, komiksu, lub filmu, które byłyby ilustracją dla hasła „Odkryć siebie w innym”. Prace literackie nie mogą przekraczać 10 tysięcy znaków bez spacji – gatunek literacki jest dowolny (może być to również np. dramat), jednak sugerowana forma to opowiadanie. Komiks może być wykonany dowolną technika płaską, na nie większej powierzchni niż 5 stron A4. W przypadku filmu prosimy by jego długość nie przekraczała 15 minut. Dozwolone formaty filmu to: .mp4, .avi, .wmv, .mov. Film musi być dostarczony na nośniku (płyta CD, DVD lub pen-drive) z możliwością kopiowania. Praca w tej kategorii może być wykonana przez jednego autora lub w grupie (do pięciu osób).

5. Do każdej pracy należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz tabelę z danymi uczestnika: imię i nazwisko; szkoła; klasa; pozycja dla klas I-III: imię i nazwisko autora, tytuł książki oraz jej fragmentu będącego inspiracją dla ilustracji; imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna) oraz jego dane kontaktowe (e-mail, telefon); (oświadczenie i tabela są załącznikiem do regulaminu).

Dodatkowo do prac uczniów z klas I-III wymagane jest dołączenie kopii tekstu w przypadku wyboru tekstu spoza sugerowanych pozycji, tj.: Klasycznych baśni i bajek: Hansa Christiana Andersena, braci Grim, Ezopa, Jeana La Fontaine, Ignacego Krasickiego; Serii „Bajki filozoficzne” autorstwa Michela Piquemala; książki „Mity greckie dla dzieci” autorstwa Anny Milbourne i Louie Stowell

6. Prace należy dostarczyć na adres (listownie lub osobiście):

Szkoła Podstawowa nr 267 w Warszawie

ul. Braci Załuskich 1 01-773

z dopiskiem „Konkurs Filozoficzny”

Ostateczny termin wysyłania prac to 1.03.2016

Ostateczny termin składania prac to 4.03.2016

7. Wszelkich informacji o konkursie udziela koordynator konkursu – Patryk Zaremba

telefon: 883923377, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

8. Prace oceni komisja konkursowa i wyłoni laureatów. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.

9. Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się w drugiej połowie marca 2016 roku. O dokładnym terminie i miejscu autorzy oraz ich opiekunowie zostaną powiadomieni mailowo.

10. Prace nadesłane na Konkurs oraz prawa do ich publikacji przechodzą na własność głównego organizatora Konkursu.

OŚWIADCZENIE RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA KONKURSU

Oświadczam, że wyrażam zgodę na:

  • przetwarzanie danych osobowych uczestnika (uczestniczki) ……………………………………………………………..…………………………… (imię i nazwisko) przez organizatora Konkursu plastycznego pt.: „Dzieci filozofują” celem organizacji konkursu;
  • prezentację pracy konkursowej wyżej wymienionego autora (autorki) na wystawie pokonkursowej;
  • użycie pracy konkursowej wyżej wymienionego autora (autorki) do promocji konkursu i organizatorów (w materiałach prezentujących prace uczestników)

Zgłaszając do konkursu pracę dziecka oświadczam, że jest ono jej autorem.                                                                                                                                                                            ………..……………………………………………..

                                   Data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego

DANE UCZESTNIKA (UCZESTNICZKI) KONKURSU

IMIĘ I NAZWISKO

 

SZKOŁA

 

KLASA

 

POZYCJA DLA KLAS I-III:

IMIĘ I NAZWISKO AUTORA, TYTUŁ KSIĄŻKI ORAZ JEJ FRAGMENTU BĘDĄCEGO INSPIRACJĄ DLA ILUSTRACJI

 

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA (OPIEKUNA) ORAZ JEGO DANE KONTAKTOWE (E-MAIL, TELEFON)

 
Wszystkie publikowane na stronie teksty objęte są licencją creative commons 3.0, o ile w tekście nie zaznaczono inaczej. Zezwala się na ich wykorzystanie do celów dydaktycznych z uznaniem praw autorskich i każdorazowym wskazaniem źródła. Serwis korzysta z plików cookies.

Szukaj