Materiały Edukacyjne

Opisy gier i zabaw na lekcjach etyki – część 4.

Kontynuujemy publikacje opisów gier/zabaw przydatnych na lekcjach etyki. Wyłącznie dla uproszczenia stosujemy głównie termin „zabawa”, także w odniesieniu do opisów gier, oraz zamiennie termin „gracz” lub „uczestnik zabawy”.

W celu lepszej identyfikacji i szybszego odnalezienia danej zabawy/gry są one numerowane w sposób narastający.

Tytułem wprowadzenia w temat zastosowania gier i zbaw na lekcjach etyki bardzo prosimy przeczytać tekst:

http://www.etykawszkole.pl/baza-wiedzy-/materiay-edukacyjne/275-gry-i-zabawy-na-lekcjach-etyki

ZABAWY DLA PRZYWRÓCENIA KONCENTRACJI NA LEKCJI

Zarówno w grupie rówieśniczej, jak i podczas lekcji jest ważne, żeby dzieci (dorosłych to także dotyczy) się koncentrowały i wiedziały, o co w ogóle chodzi w danej sytuacji. Jest to także ważne, żeby zadanie/temat, którym się aktualnie zajmujemy doprowadzić do pomyślnego końca, ale także, żeby mieć wzgląd na innych. Jeśli nauczycielka widzi, że uczniowie są zdekoncentrowani i nie słuchają, co do nich mówi, radzimy tego nie ignorować, ale zainicjować stosowną zabawę, która przywróci utraconą koncentrację. Po tym można z lepszym skutkiem powrócić do tematu lekcji.

 

Zabawa 7 – raz, dwa, trzy, jak daleko zajdziemy?

Cele zabawy

- Uczestnicy koncentrują się jednocześnie na sobie, na innych i na odpowiedniej liczbie.

- Uczestnicy uczą się intuicyjnie wczuwać w innych.

- Uczestnicy uczą się brać wzgląd na innych.

Przebieg zabawy

Uczestnicy rozpraszają się po całym pomieszczeniu i stają z zamkniętymi oczami. Kierująca zabawą, albo inna osoba mówi „jeden” i zabawa się zaczyna. Chodzi teraz o to, żeby grupa usiłowała po kolei, jeden uczeń za drugim, liczyć dalej – „dwa”, „trzy”….. Im dłużej uda się liczyć bez błędu, tym wynik będzie lepszy. Jeśli jednak dwoje lub więcej uczniów jednocześnie wypowie tę samą liczbę, zabawa rozpoczyna się od nowa.

Pytania refleksyjne

- Skąd „wiedziałeś”, że to akurat ty miałeś wypowiedzieć kolejną liczbę?

- Czy było trudno oszacować, że przyszła twoja kolej na wypowiedzenie liczby?

- Jak, po czym spostrzegasz podczas rozmowy, że ktoś inny chciałby teraz coś powiedzieć i w jaki sposób wtedy reagujesz, żeby mu to umożliwić?

- Dlaczego ważne jest, żeby podczas tej zabawy mieć zamknięte oczy?

Zabawa 8 – odczuwam to, co odczuwasz ty.

Cele zabawy

- Uczestnicy badają przedmioty za pomocą rąk.

- Uczestnicy odczekują na swoją kolej.

- Uczestniczy współpracują z innymi graczami.

Przebieg zabawy

Uczestnicy siadają wokół stołu, na którym leży obrus, zwisający po bokach ze stołu. Prowadząca zabawę ma torbę z różnymi przedmiotami. Wyciąga je kolejno z torby, ukryte pod stołem i podaje uczniowi siedzącemu obok. Bez zaglądania, co to jest, przedmiot jest badany i przekazywany następnej osobie, aż każdy uczestnik będzie mógł przez chwilę potrzymać go w rękach. Kiedy wszystkie przygotowane przedmioty obejdą stół i uczestników, zabawę się przerywa. Teraz uczestnicy parami wymieniają się uwagami na temat przedmiotów, które mieli w rękach. Na koniec prowadząca zabawę pokazuje uczestnikom przedmioty.

Pytania refleksyjne

- Czy było trudno, czy łatwo wyczuć, jaki przedmiot miało się w ręku?

- Który przedmiot było najtrudniej wyczuć i od czego to zależało?

- Czy czekając na zakończenie gry miałeś już pomysł, o jaki przedmiot chodziło; na jakiej podstawie?

Inny wariant tej zabawy

Prowadząca zabawę może podawać przedmioty obu siedzącym obok osobom. Przyspiesza to zabawę, ale też będzie trudniej wymieniać się przedmiotami z sąsiadami przy stole. Prowadząca zabawę musi wtedy pamiętać, w którą stronę wędrowały poszczególne przedmioty.

 

 

Tłumaczenie i opracowanie

Andrzej Wendrychowicz

Wszystkie publikowane na stronie teksty objęte są licencją creative commons 3.0, o ile w tekście nie zaznaczono inaczej. Zezwala się na ich wykorzystanie do celów dydaktycznych z uznaniem praw autorskich i każdorazowym wskazaniem źródła. Serwis korzysta z plików cookies.

Szukaj