Materiały Edukacyjne

Opisy gier i zabaw na lekcjach etyki – część 7.

 

Kontynuujemy publikacje opisów gier/zabaw przydatnych na lekcjach etyki. Wyłącznie dla uproszczenia stosujemy głównie termin „zabawa”, także w odniesieniu do opisów gier, oraz zamiennie termin „gracz” lub „uczestnik zabawy”.

W celu lepszej identyfikacji i szybszego odnalezienia danej zabawy/gry są one numerowane w sposób narastający.

Tytułem wprowadzenia w temat zastosowania gier i zbaw na lekcjach etyki bardzo prosimy przeczytać opublikowany wcześniej tekst:

http://www.etykawszkole.pl/baza-wiedzy-/materiay-edukacyjne/275-gry-i-zabawy-na-lekcjach-etyki

ZABAWY PODEJMUJĄCE TEMAT WYKLUCZENIA

Są zabawy umożliwiające pokazanie i podkreślenie pozycji osoby wykluczonej z grupy. Można to zrobić poprzez wykluczenie z zabawy osoby o silnej pozycji w grupie. Dzięki takiemu zabiegowi można temat wykluczenia omówić w grupie, a jednocześnie oszczędzić przykrości i stawiania w świetle reflektorów osoby, która naprawdę jest lub czuje się wykluczona (w grze numer 28 zajmiemy się także tematem dyskryminacji). W końcu każdy woli należeć do grupy, aniżeli być z niej wykluczony. W życiu jednak nie tak rzadko dochodzi do tego, że jedna lub więcej osób jest przez grupę wykluczona lub ignorowana.

Zabawa 13 – tak właśnie jest u nas

Cele zabawy

- Uczestnicy uczą się znaczenia zasad panujących w grupie.

- Uczestnicy pojmują, co to znaczy być wykluczonym.

- Uczestnicy doświadczają, jak ważna jest przynależność do grupy.

Przebieg zabawy

Dwoje lub troje uczestników opuszcza klasę. Pozostali siadają w kręgu i uzgadniają normy obowiązujące w grupie. Na przykład, że należy się pokłonić lub powiedzieć „Dzień dobry”, żeby zostać przyjętym do grupy. Teraz owe dwie lub trzy osoby mogą wrócić do klasy i muszą ustalić, jakie obowiązują normy, żeby przystąpić do grupy. Grupa ignoruje „wykluczonych”, bawi się w jakąś prostą grę lub zabawę, ale jednocześnie cały czas stosuje wobec siebie ustalone normy, dopóki „wykluczeni” nie odkryją, co tą są za normy

 

Pytania refleksyjne

- Jak to jest być wykluczonym z grupy?

- Co myślisz o ignorowaniu osób wykluczonych?

- Czy było trudno odkryć „normy” ?

- Jakie znasz inne formy wykluczenia?

Ważna podpowiedź

Osoby grające role wykluczonych powinny się zgłosić dobrowolnie.

Zabawa 14 – chcę należeć do grupy

Cele zabawy

- Uczestnicy zabawy doświadczają na poziomie fizycznym, co to znaczy kogoś wykluczyć z grupy.

- Uczestnicy odkrywają, w jaki sposób można kogoś do czegoś przekonać lub namówić.

Przebieg zabawy

Uczestnicy stają w kręgu ciasno, ramię przy ramieniu. W ten sposób tworzą rodzaj obronnego zamku. Jedna osoba na ochotnika pozostaje na zewnątrz muru i usiłuje dostać się do środka. Może to robić na wszelkie sposoby, ale nie może nikomu zrobić krzywdy, także osoby w „murze” nie mogą stosować przemocy. Wykluczony ochotnik może na przykład usiłować dostać się do środka zamku między nogami uczestników zabawy, albo kogoś tak rozbawić, że ten zrobi wyłom w murze, może kogoś połaskotać, albo namówić do zrobienia wyłomu w murze.

Pytania refleksyjne

- Jakich sposobów użyto, żeby dostać się do środka kręgu?

- Które z tych sposobów zadziałały, a które nie< od czego to zależało?

- Czy świadomie wybrałeś określone miejsce. Sposób, lub osobę, żeby dostać się do środka, dlaczego wybrałeś akurat ten sposób lub osobę?

- Czy było trudno być wykluczonym na zewnątrz kręgu?

Źródło:

Wszystkie opisy gier i zabaw są autorstwa zmarłej w roku 2010 holenderskiej nauczycielki i popularyzatorki etyki humanistycznej, Tryntsje de Groot. Opracowała ona wspaniały podręcznik dla nauczycieli o zastosowaniu gier i zabaw do nauczania etyki pt. Praktijkboek Zin in Spel!? Książkę przetłumaczyła na język niemiecki Ulrike Dausel, a wydał ją Humanistyczny Związek Niemiec (HVD).

 

Tłumaczenie i opracowanie

Andrzej Wendrychowicz

Wszystkie publikowane na stronie teksty objęte są licencją creative commons 3.0, o ile w tekście nie zaznaczono inaczej. Zezwala się na ich wykorzystanie do celów dydaktycznych z uznaniem praw autorskich i każdorazowym wskazaniem źródła. Serwis korzysta z plików cookies.

Szukaj