Materiały Edukacyjne

Scenariusz lekcji - Orientacje seksualne

Orientacje seksualne

Gimnazjum/szkoła średnia

Nauczyciel wprowadza pojęcia takie jak homoseksualizm, biseksualizm, aseksualizm, demiseksualizm, aromantyzm, autoseksualizm, queer, butch, femme, transseksualizm, transgenderyzm, interseksualizm, genderqueer i obala mity na temat poszczególnych mniejszości.

Wyjaśnia pojęcia takie jak „Miłość nie wyklucza” i „Każdy inny, wszyscy równi”

Uczniowie dobierają się w pary, jeden z nich jest osobą dokonującą comming-outu, a drugi ma za zadanie na niego zareagować, scenki odgrywają pod okiem nauczyciela.

Uczniowie wyobrażają sobie, że idą na paradę równości i wymyślają hasło dla poszczególnej orientacji- tożsamości płciowej, które prezentują przed klasą i wyjaśniają jego znaczenie.

Uczniowie otrzymują informacje na temat parad równości i ich celu, dyskutują, czy są potrzebne czy nie.

Zadaniem domowym jest sporządzenie listy znanych postaci o odmiennych orientacjach seksualnych i wyjaśnienie kim są/byli.

Uczniowie mogą obejrzeć następujące filmy:

„Fucking Amal” gimnazjum

„Tajemnica Broadback Mountain” lub „Życie Adeli” szkoły średnie ( na podstawie wyboru uczniów)

Uczniowie dyskutują na temat obejrzanych filmów

Znaczenie użytych terminów:

Biseksualizm- pociąg do ludzi obojga płci

Panseksualizm- pociąg do wszystkich płci genderycznych

Aseksualizm- brak pociągu seksualnego do jakiejkolwiek płci

Demiseksualizm- odczuwanie pociągu seksualnego jedynie, gdy między partnerami istnieje więź

Aromantyzm- brak odczuwania pociągu seksualnego i estetycznego do szystkich z płci

Autoseksualizm- Aktywność seksualna jedynie w obrębie masturbacji lub pociąg seksualny do samego siebie ( narcyzm)

Interseksualizm- Posiadanie narządów płciowych płci obojga

Transseksualizm- Poczucie przynależności do płci innej niż biologiczna, z chęcią korekty

Transgenderyzm- j.w lecz bez konieczności robienia korekty płci

Genderqueer- Osoba istniejąca poza spektrum binarnym płci

Trigender/bigender- Osoba uznająca przynależność do dwóch/trzech płci

Two Spirit- W kulturze ludów Ameryki Północnej osoba identyfikująca się z obiema płciami, patrz bigender

Agender- osoba nie identyfikująca się z żadną z płci

Gendefluid- Osoba, której identyfikacja płciowa jest zmienna

Cisgender- osoba identyfikująca się ze swoją płaci biologiczną

 

Linki:

Bi i panseksualizm:

 http://www.biresource.org

 http://www.bisocialnews.com

Aseksualizm

 http://www.asexuality.org/

 http://asexualawarenessweek.com/

 

Interseksualizm

 http://www.bodieslikeours.org

 http://www.ipdx.org

 http://www.intersexualite.org

Gender queer

 http://genderqueerid.com/about-flag

 

Nauczycieli zainteresowanych poszerzeniem tematycznym lekcji powinna zainteresować ta oto strona:

 http://transcendingboundaries.org/resources.html

 

Opracowała:

Klaudia Rogowicz

Wszystkie publikowane na stronie teksty objęte są licencją creative commons 3.0, o ile w tekście nie zaznaczono inaczej. Zezwala się na ich wykorzystanie do celów dydaktycznych z uznaniem praw autorskich i każdorazowym wskazaniem źródła. Serwis korzysta z plików cookies.

Szukaj