Materiały Edukacyjne

Scenariusz - Węgierska Rewolucja 1848

 Na lekcjach etyki powinno się podejmować tematy aktualnie nurtujące uczniów, a związane np. z jakimś ważnym, czy bulwersującym wydarzeniem w klasie, w szkole, czy w ich miejscu zamieszkania. Warto także zajmować się w kontekście etycznym tematami przerabianymi na innych przedmiotach. Dla przykładu publikujemy scenariusz poświecony węgierskiej rewolucji 1848. Na ogół wiemy, że jedną z najważniejszych postaci rewolucji był bohater obu naszym narodów, Józef Bem - był on zresztą także feldmarszałkiem armii tureckiej. A inne ważne postaci? O jakie wartości wszyscy oni walczyli ?

 

 

 

Warto się nie bać myśleć!– Węgierska Rewolucja 1848

Szkoła podstawowa (klasy IV-VI) /gimnazjum

Celem lekcji jest zaznajomienie uczniów z pojęciem Rewolucji Węgierskiej oraz jej ideałów w znaczeniu uniwersalnym. Uczniowie zapoznają się z kulturą i historią Węgier.

Zanim rozpoczniesz, zapytaj uczniów gdzie leżą Węgry i co wiedzą na temat tego kraju.

Przedstaw cele Rewolucji, przyczyny i skutki, najważniejsze wydarzenia, przywołaj postaci takie jak Sandor Petofi, Lajos Kossuth, Lajos Batthyany, Istvan Szechenyi, Józef Bem , opowiedz o nich kilka słów, pokaż fotografie. Użyj terminów takich jak : Rząd Batthyany’ego, kapitulacja pod Vilagos, Męczennicy z Aradu, równość obywatelska, cenzura, prawa człowieka. Opowiedz o udziale Polaków w Rewolucji Węgierskiej.

Zadaj uczniom pytania:

Co sądzisz o Rewolucji na Węgrzech?

Czy była ona ważna? Dlaczego?

Która z postaci imponuje Ci najbardziej?

Czy dzisiaj też istnieją ludzie walczący o podobne sprawy? Podaj przykłady

Dlaczego wolność słowa i równość obywatelska są tak ważne?

Jak myślisz, dlaczego zginęło tylu ludzi? Jak byś postąpił/a na miejscu władz Austriackich?

Pytania dodatkowe w gimnazjum:

Czym różni się Rewolucja na Węgrzech od polskich Powstań Narodowych? Uzasadnij

Jak zdefiniujesz pojęcie Męczennicy z Aradu? Czy jest ono tożsame z katolicką koncepcją męczennictwa? Uzasadnij

Temat pod dyskusję:

Kossuth kontra Szechenyi  

Klasa dzieli się na zwolenników Kossutha i Szechenyi’ego , argumentują swoje racje, najważniejsze z nich zapisz na tablicy, a następnie omów z uczniami.

Przeczytajcie Pieśń Rewolucyjną Petofiego, spróbujcie podyskutować.

Wysłuchajcie głosu Kossutha ( wystarczy wpisać Kossuth Lajos- his voice), znajdź jego tłumaczenie, podyskutujcie na temat nagrania.

Scenki do odegrania (wybór):

Jeden z uczniów wciela się w postać Sandora Petofiego i wygłasza swoje postulaty wolności.

Uczniowie wcielają się w role członków Rządu Batthyany’ego i zgłaszają postulaty reform.

Na kartkach papieru uczniowie Piszą swoje własne postulaty zmian w zakresie wolności obywatelskich i prezentują przed klasą, jakby byli członkami węgierskiego parlamentu.

Zadania domowe:

Napisz e-mail do swojego kolegi, opowiedz mu czego nauczyłeś na dzisiejszej lekcji i która z postaci wydawała Ci się najciekawsza.

Na wymianą przyjeżdża zaprzyjaźniona szkoła z Węgier, macie razem świętować piętnasty marca, jak wyglądałyby takie uroczystości? Opisz w 5-6 zdaniach.

Amerykańscy naukowcy właśnie wynaleźli narzędzie do komunikacji z ludźmi z przeszłości , gdybyś miał takie urządzenie, co powiedziałbyś Kossuthowi? Napisz w 5-6 zdaniach.

Linki:

 http://www.budapeszt.infinity.waw.pl/historia/hist_31.html

 http://visitbudapest.travel/budapest-events/march-15th-national-holiday/

 http://www.historynet.com/hungarys-war-of-independence.htm

 https://www.mtholyoke.edu/courses/rschwart/hist151/StatesNationalities1848&later/album/Hungary/slides/Kossuth_insurrection.html

 http://en.wikipedia.org/wiki/Lajos_Kossuth

 http://en.wikipedia.org/wiki/Hungarian_Revolution_of_1848

 

Klaudia Rogowicz

Wszystkie publikowane na stronie teksty objęte są licencją creative commons 3.0, o ile w tekście nie zaznaczono inaczej. Zezwala się na ich wykorzystanie do celów dydaktycznych z uznaniem praw autorskich i każdorazowym wskazaniem źródła. Serwis korzysta z plików cookies.

Szukaj