Materiały Edukacyjne

Scenariusz lekcji etyki „Życie jak gra”

Scenariusz „Życie jak gra”.

 

Temat: Życie jak gra.

Klasa : III

Czas: 45 min

Środki: gry planszowe- „Jenga”, „Mistakos-gra o stołki”. 

 

Cele:

-znaczenie wartości w życiu człowieka

-kształtowanie umiejętności współpracy z grupą

-ukazanie form rozwoju poprzez zabawę

Metody: zabawowa, pogadanka.

Formy: praca indywidualna oraz zespołowa

  

„Jenga”- wieża wartości.

 Każdy z uczestników zabawy zasiada dookoła wieży „Jenga”. Celem gry jest wysunięcie jak największej ilości klocków bez przewrócenia wieży. Każdy z uczniów wyciąga jeden klocek posługując się jedną ręką i układa go na górze wieży. Gra toczy się do momentu przewrócenia konstrukcji.

 Po przeprowadzeniu pierwszej rundy gry ustawiamy ponownie wieżę i rozpoczynamy pogadankę: „ Czym jest wieża w naszym życiu?” – uczniowie szukają odniesienia do własnego życia (szkoła, dom, rodzina). Przeprowadzamy rozmowę- jeśli zabraknie klocków w wieży nie będzie ona stabilna, jeśli zabraknie wartości w naszym życiu nie będzie ono w pełni wartościowe. Przeprowadzamy rundę gry modyfikując zasady. Każdy z uczniów wyciągając drewniany klocek wymienia wartość, która ma w jego życiu duże znaczenie, a której brak spowodował by poczucie smutku i braku czegoś ważnego.

Jenga

Rys.1. Gra „Jenga”.

 

 

Pogadanka

 Po zakończeniu gry podsumowujemy wypowiedzi dzieci wysuwając stosowne do tematu lekcji wnioski.

 

„Mistakos- gra o stołki

 Dzielimy dzieci na 3 grupy. Każda drużyna otrzymuje zestaw plastikowych krzeseł. Celem gry jest zdobycie jak najmniejszej liczby punktów karnych w trakcie ułożenia stosu z krzeseł. Zaczyna wybrana przez nauczyciela drużyna i ruchy postępują zgodnie ze wskazówkami zegara. Gracz reprezentujący drużynę układa krzesło na krześle podstawowym tak, aby żadna z nóg nie dotykała blatu stołu. Reprezentanci drużyn mogą się zmieniać. Tylko podstawowe krzesło może dotykać stołu, pozostałe można układać w dowolny sposób. Punkt karny otrzymuje drużyna, która strąci konstrukcję z krzeseł. Kolejną rundę rozpoczyna drużyna po lewej stronie. Po odbyciu dwóch lub trzech rund rozpoczynamy z dziećmi rozmowę na temat symboliki tej zabawy. Krzesło podstawowe na którym opierają się wszystkie pozostałe może być symbolem:

 - głowy rodziny obarczonej obowiązkami, wymaganiami, brakiem pomocy ze strony dzieci

 - młodego człowieka, od którego wymaga się bardzo wiele (dobre oceny, mnogość zajęć pozalekcyjnych, realizowanie aspiracji rodziców itp.) itd.

 Rozpoczynamy dyskusję z dziećmi i pozwalamy im na przedstawienie własnych pomysłów. Rozwijamy temat nawiązując do wartości w życiu człowieka.

Walka o stloki

Rys.2. Gra „Mistakos-walka o stołki”.

 

Wypowiedzi i pomysły uczniów zapisujemy na tablicy w celu podsumowania gry z krzesłami. Wyciągamy stosownie wnioski nawiązujące do tematu lekcji.

 

 

Dominika Dembek

Absolwentka AWFiS w Gdańsku, nauczyciel wychowania fizycznego i etyki w Szkole Podstawowej nr 2 w Brodnicy, pedagog cyrku dziecięcego. 

 

 

 

 

 

 

Wszystkie publikowane na stronie teksty objęte są licencją creative commons 3.0, o ile w tekście nie zaznaczono inaczej. Zezwala się na ich wykorzystanie do celów dydaktycznych z uznaniem praw autorskich i każdorazowym wskazaniem źródła. Serwis korzysta z plików cookies.

Szukaj