Materiały Edukacyjne

Etyka epoki starożytnej

Kontynuujemy publikację serii scenariuszy lekcji etyki dla szkół średnich, dostosowanych do aktualnej podstawy programowej.

Autorem jest Filip Stawski, magister, doktorant, absolwent filozofii na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, oraz podyplomowych studiów pedagogicznych. W działalności naukowej koncentruje się na neurofilozofii oraz filozofii umysłu, jak również filozofii psychiatrii i bioetyce. Redaktor naczelny Piątego Piętra. Bydgoskiego Czasopisma Filozoficznego. Stawia sobie ono za cel popularyzację filozofii, interdyscyplinarnego podejścia do nauki, konsolidację osób zainteresowanych humanistyką oraz propagowanie działalności artystycznej przy współpracy z młodymi artystami. Czasopismo ukazuje się w formie rocznika w trybie Open Access: piatepietro.wordpress.com. Redakcja zaprasza do współpracy osoby zainteresowane współtworzeniem pisma.

 

Wszystkie publikowane na stronie teksty objęte są licencją creative commons 3.0, o ile w tekście nie zaznaczono inaczej. Zezwala się na ich wykorzystanie do celów dydaktycznych z uznaniem praw autorskich i każdorazowym wskazaniem źródła. Serwis korzysta z plików cookies.

Szukaj