Pytania i Odpowiedzi

Pytanie o lekcje etki w podstawówce

 

Pytanie: W podstawówce, do której wybiera się córka, są zajęcia z etyki. Na zajęcia uczęszczają dzieci ze wszystkich klas jednocześnie. Nie wiem, co o tym myśleć. Czy mają Państwo jakieś doświadczenie z taką organizacją zajęć? Czy można poprowadzić atrakcyjne zajęcia w mieszanej grupie? Czy, wreszcie, to zgodne z prawem?

Odpowiedź. W większości szkół podstawowych nie ma zajęć z etyki (w gimnazjach jest trochę lepiej, jeszcze lepiej w liceach), szkoła Pani córki należy do chlubnych wyjątków.
Wobec małej liczby rodziców zdecydowanych wysłać dziecko na etykę muszą być, niestety, organizowane grupy międzyklasowe i jest to zgodne z obowiązującymi przepisami.

W zmianie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach, wprowadzonej 30 czerwca 1999 zapisano:

3) w § 2:a) ust. 1-3 otrzymują brzmienie:

„1. Przedszkole i szkoła mają obowiązek zorganizowania lekcji religii dla grupy nie mniejszej niż siedmiu uczniów danej klasy lub oddziału (wychowanków grupy przedszkolnej). Dla mniejszej liczby uczniów w klasie lub oddziale (wychowanków w grupie) lekcje religii w przedszkolu lub szkole powinny być organizowane w grupie międzyoddziałowej lub międzyklasowej.

Uwaga. Chociaż brzmi to dziwnie, ale wszędzie tam, gdzie mówi się o religii, dotyczy także etyki.

Owszem, prowadzenie zajęć w tak zróżnicowanej wiekowo grupie jest trudne, ale doświadczeni nauczyciele etyki na ogół dobrze sobie z tym radzą.  Nasz portal etykawszkole.pl stara się im pomagać.
Dla porządku dodajmy, że ani religia, ani etyka nie są przedmiotami obowiązkowymi i można nie chodzić na żaden z nich. Wydaje się jednak, że wobec istnienia zajęć z etyki, nie byłoby to dobre wyjście; dziecko mogłoby się czuć wykluczone.

Wszystkie publikowane na stronie teksty objęte są licencją creative commons 3.0, o ile w tekście nie zaznaczono inaczej. Zezwala się na ich wykorzystanie do celów dydaktycznych z uznaniem praw autorskich i każdorazowym wskazaniem źródła. Serwis korzysta z plików cookies.

Szukaj