Pytania i Odpowiedzi

Kto może uczyć etyki?

 

Pytanie: Kto może uczyć etyki

Odpowiedź: Prawo do nauczania czegokolwiek określają przepisy o kwalifikacjach nauczycieli, określone przez MEN.To samo dotyczy etyki.W największym skrócie rzecz traktując: absolwenci filozofii z przygotowaniem pedagogicznym,absolwenci studiów podyplomowych o kierunku etyka, etyka i religioznawstwo-również posiadający przygotowanie pedagogiczne. Studia podyplomowe z etyki prowadzone były m.in na Uniwersytecie w Szczecinie

 

Wszystkie publikowane na stronie teksty objęte są licencją creative commons 3.0, o ile w tekście nie zaznaczono inaczej. Zezwala się na ich wykorzystanie do celów dydaktycznych z uznaniem praw autorskich i każdorazowym wskazaniem źródła. Serwis korzysta z plików cookies.

Szukaj