Pytania i Odpowiedzi

Czy etyka nie powinna być traktowana jako przedmiot obowiązkowy?

Pytanie: Czy etyka nie powinna być traktowana jako przedmiot obowiązkowy dla każdego ucznia a ocena końcowa wpływać na średnią?.

Odpowiedź: Dotychczasowe przepisy oświatowe pozwalają na to by uczeń uczęszczał na lekcje religii, etyki lub nie uczestniczył w żadnym z tych zajęć/w takim wypadku w miejscu religia/etyka wpisuje się na świadectwie kreskę/. Blisko 2 lata temu min Katarzyna Hall obiecywała wprowadzenie obowiązku uczestniczenia uczniów w lekcjach religii bądź etyki/bez możliwości rezygnacji z zajęć/ ale na obietnicach się skończyło i uczeń nie chodzący na religię nie ma obowiązku uczęszczania na etykę.

W każdym wypadku, gdy uczeń uczestniczy w lekcjach etyki- ocena tak samo jak ocena z religii MUSI BYĆ WLICZONA DO ŚREDNIEJ. Gdy nie jest- szkoła postępuje niezgodnie z przepisami i rodzic/uczeń pełnoletni, mają prawo zaskarżyć ten fakt do Kuratorium.

Wszystkie publikowane na stronie teksty objęte są licencją creative commons 3.0, o ile w tekście nie zaznaczono inaczej. Zezwala się na ich wykorzystanie do celów dydaktycznych z uznaniem praw autorskich i każdorazowym wskazaniem źródła. Serwis korzysta z plików cookies.

Szukaj