Pytania i Odpowiedzi

Czy zasady nauczania etyki w szkołach odnoszą się również do przedszkoli i klas 0 ?

Pytanie: Czy zasady nauczania etyki w szkołach odnoszą się również do przedszkoli i klas 0 ?
Odpowiedź: Generalnie tam, gdzie jest religia, mogą być na tych samych zasadach prowadzone zajęcia z etyki. Sprawy te reguluje zarządzenie MEN zawarte w Dz.U nr36 z1992r poz155 z późniejszymi zmianami.(" w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych(...)organizuje się w ramach planu zajęć naukę religii/etyki(...)na życzenie rodziców").

Wszystkie publikowane na stronie teksty objęte są licencją creative commons 3.0, o ile w tekście nie zaznaczono inaczej. Zezwala się na ich wykorzystanie do celów dydaktycznych z uznaniem praw autorskich i każdorazowym wskazaniem źródła. Serwis korzysta z plików cookies.

Szukaj