Pytania i Odpowiedzi

Gdzie można zdobyć zatwierdzone przez MEN programy nauczania etyki dla gimnazjum i liceum?

Pytanie: Gdzie można zdobyć zatwierdzone przez MEN programy nauczania etyki dla gimnazjum i liceum?

Odpowiedź: Zatwierdzone przez MEN programy nauczania najlepiej ściągnąć ze strony MEN. Są to: Etyka- program nauczania w szkole podstawowej klIV-VI, autor M Środa, nr dop DKW-4014-3/00,Program nauczania etyki w gimnazjum, autor:M. Środa,DKW4014-63/99, Etyka dla LO, średnich szkół zawodowych i szkół zasadniczych-J. Hołówka, M Środa,DKO/BR-4015-1/92. Najlepszym rozwiązaniem, uwzględniającym lokalne zainteresowania i możliwości uczniów jest jednak, w oparciu o starą(Dz. U.14/99) lub nową podstawę programową, opracowanie programu autorskiego, który musi być zatwierdzony tylko przez Radę Pedagogiczną, lub skorzystanie z naszych materiałów.

Wszystkie publikowane na stronie teksty objęte są licencją creative commons 3.0, o ile w tekście nie zaznaczono inaczej. Zezwala się na ich wykorzystanie do celów dydaktycznych z uznaniem praw autorskich i każdorazowym wskazaniem źródła. Serwis korzysta z plików cookies.

Szukaj