Pytania i Odpowiedzi

Co możemy zrobić by nasze dziecko mogło korzystać z lekcji etyki?

Pytanie: Posłałam w tym roku dziecko do pierwszej klasy szkoły podstawowej, oboje z mężem chcieliśmy by nasz syn uczestniczył w lekcjach etyki. Niestety otrzymałam od dyrekcji szkoły odpowiedź, że takie zajęcia nie mogą zostać zorganizowane, ponieważ zgłosiła się na nie tylko jedna osoba. Czy faktycznie taka sytuacja rozwiązuje problem szkole? Co możemy zrobić by nasze dziecko mogło korzystać z lekcji etyki?

Nasza odpowiedź: Formalnie obowiązuje nadal rozporządzenie MEN, że musi się zebrać grupa 7 uczniów, aby szkoła musiała zorganizować lekcje etyki.

Ale uwaga! W całej szkole, nie w jednej klasie! Najskuteczniejszym i najszybszym sposobem będzie dotarcie przez Państwa do dalszych sześciorga rodziców. Z unformacji od rodziców wiemy, że wszędzie, gdzie takie inicjatywy podjęto, zakończyły się one sukcesem. Równie skuteczne okazywały się zapowiedzi rodziców, że wzorem państwa Grzelaków, złożą skargę w Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu (prosimy przeczytać na naszym portalu informację o wyroku Trybunału). Zgodnie z tym wyrokiem szkoła ma bezwarunkowy obowiązek umożliwienia uczęszczania na lekcje etyki każdemu uczniowi.  Także pani Rzecznik Praw Obywatelskich wezwała MEN do energicznej poprawy dostępu uczniów do nauczania etyki. Skarga do RPO też może być skuteczna. Bez względu na to, jaką drogę Państwo wybierzecie, macie 100-procentowe szanse na przekonanie szkoły do zorganizowania lekcji etyki.

Wszystkie publikowane na stronie teksty objęte są licencją creative commons 3.0, o ile w tekście nie zaznaczono inaczej. Zezwala się na ich wykorzystanie do celów dydaktycznych z uznaniem praw autorskich i każdorazowym wskazaniem źródła. Serwis korzysta z plików cookies.

Szukaj