Pytania i Odpowiedzi

Oświadczenie o niechodzeniu na religię

 

Pytanie od ucznia liceum. W tym roku nie chodzę na religię, w przyszłym też nie chcę, bo chciałbym chodzić na etykę. Dostałem w szkole do podpisania oświadczenie, że w roku 2012/2103 nie będę uczęszczać na religię. Proszę o pomoc - jakie powinienem poczynić kroki, jakie oświadczenie mój opiekun prawny powinien napisać (mam 16 lat) i proszę także o podstawę prawną do tego. I czy zgodne z prawem jest dawanie dziecku takiego oświadczenia 4 miesiące przed rozpoczęciem roku szkolnego?

Nasza odpowiedź. Zacznijmy od podstawy prawnej. Jest nią Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. W jego pierwszym paragrafie czytamy:

1. W publicznych przedszkolach organizuje się, w ramach planu zajęć przedszkolnych, naukę religii na życzenie rodziców (opiekunów prawnych). W publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, zwanych dalej «szkołami», organizuje się w ramach planu zajęć szkolnych naukę religii i etyki:

1) w szkołach podstawowych i gimnazjach - na życzenie rodziców (opiekunów prawnych),

2) w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych - na życzenie bądź rodziców (opiekunów prawnych), bądź samych uczniów; po osiągnięciu pełnoletniości o pobieraniu religii i etyki decydują sami uczniowie.

2. Życzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wyrażane w najprostszej formie oświadczenia, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione.

Z tego Rozporządzenia jasno wynika, że nie ma żadnego obowiązku podpisywania oświadczenia otrzymanego od szkoły, a to dlatego, że:

- oświadczenie i to napisane w dowolnej formie, mówi o tym, że chcę chodzić na  religię/etyke, a nie, że nie chcę chodzić. To jest bardzo wielka różnica;

- ani religia, ani etyka nie są obowiązkowe, czyli nie musisz chodzić na żaden z tych przedmiotów. Jeśli nie złożysz żadnego oświadczenia, że chcę chodzić na......., to znaczy, że nie będziesz chodzić ani na to, ani na to.
Skoro nie chodzisz i nie zamierzasz chodzić na religię - co jest bardzo mądrą decyzją - to napisz oświadczenie, że w roku szkolnym 2012/2013 będę chodzić na etykę. Szkoła może uznać, że to nie Ty lecz opiekunowie prawni muszą takie oświadczenie napisać i ma, niestety, takie prawo. Proszę napisać tylko to i nic więcej. Teraz szkoła powinna się zacząć martwić, jak ma etykę zorganizować. A jeśli chętnych na etykę zbierze się minimum 7 uczniów w całej szkole!! Nie w jednej klasie, ale w całej szkole, to szkoła musi wam etykę zorganizować. Mówi o tym par. 2.1. cytowanego Rozporządzenia, które jest w całości do pobrania na naszym portalu w dziale BAZA WIEDZY---Akty prawne.

Wszystkie publikowane na stronie teksty objęte są licencją creative commons 3.0, o ile w tekście nie zaznaczono inaczej. Zezwala się na ich wykorzystanie do celów dydaktycznych z uznaniem praw autorskich i każdorazowym wskazaniem źródła. Serwis korzysta z plików cookies.

Szukaj