Pytania i Odpowiedzi

Jeśli uczeń nie uczęszcza ani na religię ani na etykę jak wylicza się średnią jego ocen na świadectwie?

Pytanie: Jeśli uczeń nie uczęszcza ani na religię ani na etykę jak wylicza się średnią jego ocen na świadectwie?

Nasza odpowiedź: Średnią liczymy z istniejących ocen, dzieląc przez ich liczbę. Proszę zobaczyć §20 p. 4a Rozporządzenia ministra:

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/Rozporzadzenie%20-%20ujednolicone_01.09.2010.pdf

Jeśli uczeń chodzi na dodatkowe zajęcia uwzględniamy taką ocenę (choć nie zawsze, nie uwzględnia się do niektórych stypendiów). Etyka/ religia jest przedmiotem dodatkowym, nie wpływa na promocję i nie można jej uwzględniać przy liczeniu średniej, jeśli nie ma oceny.

Wszystkie publikowane na stronie teksty objęte są licencją creative commons 3.0, o ile w tekście nie zaznaczono inaczej. Zezwala się na ich wykorzystanie do celów dydaktycznych z uznaniem praw autorskich i każdorazowym wskazaniem źródła. Serwis korzysta z plików cookies.

Szukaj