Pytania i Odpowiedzi

Etyka nawet dla jednego ucznia

Pytanie: czy szkoła faktycznie musi zorganizować lekcje etyki nawet dla jednego ucznia?

Nasza odpowiedź: w marcu 2014 nastąpiła nowelizacja rozporządzenia MEN ws. religii/etyki w szkołach. Tutaj jednolity tekst po nowelizacji:  http://www.etykawszkole.pl/baza-wiedzy-/akty-prawne-/398-rozporzdzenie-men-z-1992-po-nowelizacji-w-marcu-2014 Nadal obowiązuje wymóg minimum 7 uczniów (uwaga: w całej szkole, nie w jednej klasie, czy klasach równoległych), dla których szkoła musi zorganizować etykę na miejscu. Jeśli zainteresowanych etyką jest mniej niż 7 osób, wtedy szkoła może ich skierować do grupy międzyszkolnej, do innej szkoły, w której są lub będą lekcje etyki. Dopiero jeśli na terenie gminy nie ma takiej grupy międzyszkolnej, szkoła powinna zorganizować u siebie lekcje etyki nawet dla jednego ucznia.

Wszystkie publikowane na stronie teksty objęte są licencją creative commons 3.0, o ile w tekście nie zaznaczono inaczej. Zezwala się na ich wykorzystanie do celów dydaktycznych z uznaniem praw autorskich i każdorazowym wskazaniem źródła. Serwis korzysta z plików cookies.

Szukaj